תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]

עמ שאין גוממש ולכור מין כו פרק ב ואלו מותרין - חולין שאוכל לך מנו לומר לסונית זו לא נרס ממש מ"מ כסbמר קונס פי כבשר לס סרמכ"ס וbע"ג רגרסי'

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »