תמונות בעמוד
PDF
ePub

1. FELIX ADVENT. AVG. G. NN. PEN. Reverse of

Dioclesian. 2. AFRICA. S. C. Reverse of Septimius Severus. 3. AFRICA. S.C. Reverse of Adrian. 4. ÆGIPTOS, S. C. Reverse of Adrian. 5. MAVRETANIA. S.C. Reverse of Adrian. 6. HISPANIA. S. C. Reverse of Adrian. 7. ADVENTVI AVG. GALLIÆ. S. C. Reverse of

Adrian. 8. ITALIA. S. C. Reverse of Marcus Antoninus. 9. ROMA. S. C. Reverse of Nero. 10. RESTITVTORI ACHAIÆ. Reverse of Adrianr. 11. BRITANNIA. Reverse of Antoninus Pius. 12. RESTITVTORI SICILIÆ. S.C. Reverse of Adrian. 13. IVDEA CAPTA. S.C.

Reverse of Vespasian. 14. VICTORIA AVGVSTI. S.C. Reverse of Vespasia. 15. PARTHIA. S.C. COS. II. Reverse of Antoninas Pius. 16. ANTIOCHIA. 17. OTATEIPHNDNK. CMYPN. ETP. T. ÞAB.

AA. AIIOMAINAPIOT. Reverse of Marcus

Aurelius. 18. ARAB. ADQ. S.P.Q. R. OPTIMO PRINCIPI. S.C.

Reverse of Trajan.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][graphic][graphic][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »