בקרת לתולדות הקראים: כולל חקירות ודרישות על דבר הקראים וזמן הפרדם מאת אחיהם הרבנים

כריכה קדמית
בדפוס ש. י. פן ואא. צ. רוזן-קרנתז, 1865 - 226 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי