תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

THE GOSPEL

ACCORDING TO

ST. JOH N.

B

ACCORDING TO

S T. J O H N.

CHAP. I. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 The same was in the beginning with God.

3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life; and the life was the light of men.

5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man sent from God, whose name was John.

7 The same came for a witness, to bear wit

KAHEZHEBEEGAID OWH

ST. JOHN.

CHAP. I. WAUTASHKUD sah keahyah owh Ekedoowin, kiya dush owh Ekedoowin ooge-wejewegoon owh Keshamunedoo, kiya dush goo owh Ekedoowin Kekeshamunedooweh.

2 Mesah goo owh wahyashkud kahwejewegood enewh Keshamunedoon.

3 Ween sah goo kahkenah ahnooj kagoo ooge-kegezhetoonun; ahyahsebun dush owh kah kagoo tahgeoozhechegahdasenoon, ewh kahoozhechegahdaig.

4 Ween sah goo kebemahdezewineh, ewh dush bemahdezewin ooge-wahsashkahgoonahwah egewh enenewug.

5 Ewh dush wahsayahzewin kezahgahtamahgud emah pesahgeshkog; kah dush ewh pesahgeshkebik kekekainjegamahgahsenoon.

6 | Keahyah sah eneneh Keshamunedoon kahahnoonegoojin, John kahezhenekahzood.

7 Chedebahdoondung sah ewh Wahsayahzewin kebeoonje ezhah owh, kahkenah dush ness of the Light, that all men through him might believe.

8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

11 He came unto his own, and his own received him not.

12 But as many as received him, to them gave

he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 | And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the Only-begotten of the Father,) full of grace and truth.

« הקודםהמשך »