תמונות בעמוד
PDF
ePub

SELECT WORKS

OF

Martin Luther:

AN

OFFERING TO THE CHURCH OF GOD

IN

6 THE LAST DAYS,”

2 Tim. iii. 1.

TRANSLATED FROM THE WORKS OF LUTHER,

BY THE REV. HENRY COLE,

OF CLARE HALL, CAMBRIDGE,
AND LATE LECTURER OF WOOLWICH, KENT.

VOLUME II.

- London:

PRINTED FOR THE AUTHOR, BY T. BENSLEY,

Crane Court, Fleet Street.
SOLD BY J. EEDES, NO. 2, NEWGATE STREET;
W. SIMPKIN AND R. MARSHALL, STATIONERS' HALL COURT;

R. BAYNES, 28, PATERNOSTER ROW;
AND BY WM. CLARKE, NO. 8, SILVER STREET, BOUVERIE STREET, FLEET STREET,

AND AT NO. 37, PARK STREET, CAMDEN TOWN.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »