תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors][merged small]

Presented by HON. D. BETHUNE DUFFIELD.

From Library of Rev. Geo. Duffield, D.D.

[subsumed][merged small][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »