תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small]
[graphic][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Fig. 3. Chart of Hell. See p. xviii. (From Himes's Paradiso Lost. By permission of Harper & Brothers.)

« הקודםהמשך »