תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

Fig. 3. Chart of Hell. See p. xvill. (From Himes's Paradiso Lost. By permission of Harper & Brothers.)

« הקודםהמשך »