חוכמת יהושוע בן סירה: נעתק ללשון איברי ואשכנזי ותרגום ארמית עם באור העינינוי-הערות מוסר

כריכה קדמית
A. Schmid, 1828 - 208 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי