תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed]

Benjamin Franklin entering Philadelphia

[graphic][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

HARTFORD, CONN.
THE AMERICAN PUBLISHING COMPANY
H. G. Pewbegin Company, New Pork

« הקודםהמשך »