תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][graphic][subsumed][merged small]
[ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PUBLISHED
BY WILLIAM A. BARTOW, NEW-YORK-

Gray & Bunce, Printers,

« הקודםהמשך »