תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

רבות פעלה ההצלהה עם ידידה עם נאפ אל עאן Napoleon אשר אהבה, הרימה אותו מן העפר ותושיבהו בראש נגידי א י ר א פה; בני חורי צרפת היו לו לעבדים, ועמי הארצות תוכ לרגליו, את מלך פאר טוג אל הבריח למדינת הים, ואת מלך פרר Spanien האכיל לחם חסד בארצו בצרפת, את ראשי אי טאליה הקים מכסאותיהם, ושרי אשכנז השתחוו לו , מלך פרייס ען נחת מפני שמו, וקיסר אשכנז התרצה אליו בבתו העדינה אשר נתן לו לאשה. לשונו הלכה בכל הארץ , מנחל טא יא Taja אשר ב פאר טוג א ל עד נחל נ י ע מען Niemen קצה גבול רוסיא, לא התיצב איש עמו בלתי אם קיסר - .רוסיא לבדו

א

ואת הקיסר הזה כרת נאפ אל עאן ברית אחים,

בטיל זיט Tilsit בשנת 4807 , ויחדש בריתו אתו בער פורט בשנה האחרת, ושניהם יחד החזיקו בשיטת המדינה (קמנטיגענטמl-lימטעp) להחרים את ענגלאנד שרתי בים

ואת מסחרה מעל פני האדמה, עד כי דמו כל יודעי דבר מדינה, כי .

לא בקרוב תופר האהוה בין שני האתנים מצוקי אירא פה אלה , ובכל זאת לא חש נאפ אל עאן לקיים בידו את אהבת אוהבו זה, כי היתה לו המלחמה לחם אשר רעב לו כל ימי צבאו, - והנצחון ילד שעשועיו אשר השתעשע בו תמיד, ועוד בימי

." A l , י"

« הקודםהמשך »