חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי

כריכה קדמית
Open University of Israel, 1996 - 360 עמודים
הספר שלפניכם נולד מן ההכרה שאחת המטרות העיקריות של השכלה אוניברסיטאית היא לפתח חשיבה ביקורתית. ניסינו להקנות באמצעותו כלים בסיסיים שיסייעו לסטודנטים לבחון באופן ביקורתי נתונים, מסקנות והמלצות שהם נתקלים בהם בחיי היומיום. הספר מציג שיקולים מתודולוגיים וסטטיסטיים לצד עקרונות פסיכולוגיים של שיפוט בתנאי אי ודאות. הוא נכתב עבור הקורא המשכיל וגם כחומר לימוד לקורס "חשיבה ביקורתית", שנועד לסטודנטים בכל התחומים. הספר אינו מניח ידע קודם בסטטיסטיקה או בהסתברות ; מושגי יסוד בתורת הקבוצות ובהסתברות מופיעים בנספחים שבסופו.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
19
חלק 2
29
חלק 3
30
חלק 4
34
חלק 5
41
חלק 6
61
חלק 7
63
חלק 8
74
חלק 14
106
חלק 15
111
חלק 16
121
חלק 17
123
חלק 18
128
חלק 19
133
חלק 20
152
חלק 21
182

חלק 9
83
חלק 10
85
חלק 11
95
חלק 12
96
חלק 13
102
חלק 22
203
חלק 23
210
חלק 24
216
חלק 25
320

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי