תמונות בעמוד
PDF
ePub

OR

SAILORS' MAGAZINE,

AND

RECORD OF THE TRANSACTIONS

OF THE

British and Foreign Sailors' Society,

FOR

MDCCCXXXVI.

LONDON:

PUBLISHED BY WARD AND CO.

XXVII, PATERNOSTER ROW.

« הקודםהמשך »