תמונות בעמוד
PDF
ePub

The poetical works of Alexander Pope, Esq

Alexander Pope, Samuel Johnson, Homer

[graphic][subsumed][merged small]

{

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »