תמונות בעמוד
PDF

POEMS

ON

Several Occasions.

Vol. n.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

LONDON:

Sold by A. Manson, P. Thompson, H. New-
Ton, S. Bland, and R. Dursley.

[ocr errors]
« הקודםהמשך »