תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ACAD

LONDON: PRINTED BY MOYES AND BARCLAY, CASTLE STREET, LEICESTER SQUARE

« הקודםהמשך »