תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

II. LIBERTY

.

[ocr errors]

III. TRESPASS

60
61
63
64

74

IV. THE LAW

76
77

.

[blocks in formation]

.

.

.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

§ 66.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PAGE

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

§ 119.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Όσα εστιν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, εί τις αρετή και εί τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε.

[ocr errors]
« הקודםהמשך »