תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED POR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W.STRAHAN, J. RIVIN-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L. DAVIS, W.Owen, B. WHITE,
S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, C. DILLY,
J. DODSLEY, J. WILKIE, 'J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
G. ROBINSON, T.CADELL, J. NICHOL 5, E. NE W BERY,
I. EVANS, P. ELMSLY, J. RIDLEY, R. BALDWIN, G. NICOL,
LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT, W. NICOLL,

J. MURRAY, S. HAYES, W. FOX, AND J. BOWEN,

M DCC LXXXI.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRI O R.

Vol. III.

B

« הקודםהמשך »