תמונות בעמוד
PDF
ePub

B

62

The Beauties of England and Wales,
Or, Delineations, Topographical, ...

John Britton, Edward Wedlake Brayley, James Norris Brewer, Joseph Nightingale, Frederic Shoberl, John Hodgson, John Evans, ...

Engravd by S. Darle from a drewing by (Dayas,

her the end

[merged small][merged small][merged small][graphic]
« הקודםהמשך »