מקרו כלכלה

כריכה קדמית
התוכן: מקרו-כלכלה א' - יח' 1: מושגי יסוד.-- יחידה 2: שוק המוצרים במשק סגור.-- יחידה 3: שוק הכסף.-- יחידה 4: שיווי-משקל כללי במשק הסגור.-- יחידה 5: אבטלה.-- מקרו-כלכלה ב' - יחידות 6-7: אינפלציה.-- יחידה 8: משק פתוח - יסודות לתיאוריה.-- יחידה 9: תנועות מטבע במשק פתוח.--יחידות 10-11: המשק הפתוח - תנועות הון.--יחידה 12: צמיחה כלכלית.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
106
חלק 2
119
חלק 3
123
חלק 4
139
חלק 5
141
חלק 6
148
חלק 7
151
חלק 8
152
חלק 9
153
חלק 10
157
חלק 11
165
חלק 12
166

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אזי אחד אחת אינו אינפלציוני אלא אנו אפוא אפשר באופן בכל בכמות במצב במשק בסעיף בשוק המוצרים בשער בתקופה בתרשים גבוה גדול האבטלה הנורמאלי האינפלציה בישראל האלנפלצלה הבאה הגישה ההלוואה ההשקעה הוצאות הייצור היתרות הריאליות הכמות של הכסף הכסף הנומינאלית הלא המחירים במשק המחלרלם הממשלה המשק הסבר העקומה העקומה 15 הערך הציבור הקשר הרי השונים השינוי במחיר השכר התשואה ולכן זד זד+1 זמן חיובי חיטה יותר יחידת כאשר כאשר שיעור כלומר כמות הכסף כן כסף כפי כתוצאה למשל מאחר מדיניות מוצר מחיר מכאן מלאה מן מס האינפלציה מעלה מצב משוואה נביא נוכל נוסחה ניתן נמצא נניח נקבל נתון עודף הביקוש המצרפי עולה עולים על־ידי על־פי עלייה עליית המחירים עקומת פיליפס עתה ציפיות קבוע קטן רמת המחירים שאלה שבו שבין שווה שיעור האבטלה שיעור האינפלציה הצפוי שיעור השינוי שיעור עליית שיערר שנות השבעים שער הריבית הנומינאלי שער הריבית הריאלי שקלים שתי תהליך תורת הכמות תלוי

מידע ביבליוגרפי