מקרו כלכלה

כריכה קדמית
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
19
חלק 3
20
חלק 4
26
חלק 5
28
חלק 6
34
חלק 7
41
חלק 8
42
חלק 12
82
חלק 13
101
חלק 14
119
חלק 15
122
חלק 16
139
חלק 17
141
חלק 18
142
חלק 19
148

חלק 9
44
חלק 10
57
חלק 11
72
חלק 20
162
חלק 21
169

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אזי אחד אחת אינה אינו אינפלציוני אלא אנו אפוא אפשר באופן בכל בכמות במונחי במצב בסעיף בשוק המוצרים בשער בתקופה בתרשים גבוה גדול גודל גישה גישת עודף הביקוש האבטלה הנורמאלי האינפלציה למעשה האם הבאה הגישה ההשקעה הוצאות הייצור היתרות הריאליות הכמות של הכסף המחירים במשק הממשלה המשק הסבר העקומה הערך הפרטים הציבור הקצר הקשר הרי השונים השינוי במחיר השכר התשואה ולכן זמן חיובי יותר יחידת כאשר שיעור האינפלציה כלומר כמות הכסף כן כסף כפי כתוצאה לבין למשל מאחר מדיניות מוצר מחיר מכאן מלאה מן מס האינפלציה מצב נוכל נוסחה ניתן נמצא נניח נקבל נתון עודף הביקוש המצרפי עודף הביקוש למוצרים עולה עולים על-ידי על-פי על-פי גישת עלייה עליית המחירים עקומת פיליפס עתה ציפיות קבוע קטן רמת המחירים שאלה שבו שבין שווה שיעור האבטלה שיעור האינפלציה הצפוי שיעור השינוי שיעור עליית שלילי שער הריבית הנומינאלי שער הריבית הריאלי שקלים שתי תהליך תורת הכמות תלוי תשובה IS-LM

מידע ביבליוגרפי