Deep roots: a Maine legacy

כריכה קדמית
Yankee Books, 1990 - 279 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

Native Sailors
3
Native Storekeepers
11
Native Teachers
20
זכויות יוצרים

29 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי