תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

THE

POETICAL WORKS

OF

MATTHEW PRIOR

WITH A LIFE

BY REV. JOHN MITFORD

TWO VOLUMES IN ONE

BOSTON
HOUGHTON, OSGOOD AND COMPANY
The Riverside Press, Cambridge

Bayerische Siaatsbibliothek

München

« הקודםהמשך »