תמונות בעמוד
PDF

Without pyte, hanged to be, and waver with the wynde. Yf I had nede, (as God forbede () what socours coude ye fynde 2

. For sothe I trowe, ye and your bowe for fere wolde

drawe behynde : And no mervayle; for lytell avayle were in your counceyle than : Wherfore I'll to the grene wode go, alone, a banyshed man. B. Ryght wele know ye, that women be but feble for to syght; No womanhede it is, indede, to be bolde as a knyght: Yet, in such fere yf that ye were with enemyes day and nyght, I wolde withstande, with bowe in hande, to helpe you with my myght, And you to save; as women have from deth many a One ; For, in my mynde, of all mankynde I love but you alone. A. Yet take good hede; for ever Idrede that ye coude nat sustayne The thornie wayes, the depe valèies, the snowe, the frost, the rayne, The colde, the hete : for, drye, or wete, we must lodge on the playne; And, us above, none other rose but a brake, bush, or twayne:

Which sone sholde greve you, I beleve; and ye wolde gladly than That I had to the grene wode go, alone, a banyshed Illall. B. Syth I have here been partyněre with you of joy and blysse, I must also parte of your wo endure, as reson is: Yet am I sure of one plesure; and shortely, it is this, That, where ye be, me semeth, pardè, I coude not fare amysse. Without more speche, I you beseche that we were shortely gone; For, in my mynde, of all mankynde I love but you alone. A. Yf ye go thyder, ye must consider-whan ye have lust to dyne, There shall no mete, be for to gete, neyther bere, ale, ne wyne; Neshetes clene to lye betwene, maden of threde and twyne; None other house, but leves and bowes, to cover your hed and myne: O myne hart swete, this evyll dyète sholde make you pale and wan; Wherfore I'll to the grene wode go, alone, a bar nyshed man ;

B. Amonge the wylde dere, such an archère as men say that ye be, May yenat fayle of good vitayle, where is so grete plenté P And water clere of the ryvère shall be full swete to me; With which in hele I shall ryght wele endure, as ye shall see: And, or we go, a bedde or two I can provyde anone; For, in my mynde, of all mankynde I love but you

alone. A. Lo yet, before, ye must do more, yf ye wyll go with Ine :

As cut your here above your ere, your kyrtel above the kne; With bowe in hande, for to withstande your enemyes, yf nede be : And, this same nyght, before day-lyght, to wodewarde wyll I fle. Yf that ye wyll all this fulfill, do it shortely as ye Call ; Els wyll I to the grene wode go, alone, a banyshed IIlan. B. I shall as nowe do more for you than longeth to womanhede ; To shorte my here, a bow to bere, to shote in tyme of mede :

O my swete mother, before all other for you I have most drede: But nowe, adue ! I must ensue where fortune doth me lede.— All this make ye: nowe let us fle; the day cometh fast upon ; For, in my mynde, of all mankynde I love but you

alone. A. Nay, nay, nat so; ye shal nat go, and I shall tell you why,

Your appetyght is to be lyght of love, Iwele espy : For, lyke as ye have sayed to me, in lyke wyse hardely Ye wolde answere, whosoever it were, in way of company. It is sayd of olde,-Sone hote, some colde; and so is a woman : For Imust to the grene wode go, alone, a banyshed

Illall. B. Yf ye take hede, it is no nede such wordes to say by me:

For oft ye prayed, and long assayed, or I you loved, pardë :

And though that I of auncestry a baron's daughter be,

Yet have you proved howe I you loved, a squyer of lowe degre;

And ever shall, whatso befall; to dye therefore anone ;

[graphic]

For, in my mynde, of all mankynde I love but you

alone.
A.

A baron's chylde to be begylde it were a cursed

dede : To be felâwe with an outlawel Almighty God for

bede 1 Yea, beter were, the pore squyère alone to forest

yede, Than ye sholde say another day, that by my cursed

dede

Ye were betrayed: wherfore, good mayd, the best rede that I can, Is, that I to the green wode go, alone, a banyshed Islall. B. Whatever befall, I never shall of this thyng you upbrayd: But yf ye go, and leve me so, than have ye me betrayed. Remember you wele howe that ye dele; for, yf ye be as ye sayd, Ye were unkynde, to leue behynde, your love, the notbrowne mayd. Trust me truly, that I shall dysone after ye be gone; For, in my mynde, of all mankynde I love but you alone. - A. Yf that ye went, ye sholde repent; for in the forest In OWe

« הקודםהמשך »