תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE

WORKS

OF THE

RIGHT HONOURABLE

JOSEPH ADDISON,

COLLECTED

By MR. TICKEL L.

WITH A

COMPLETE INDEX.

IN SIX VOLUM ES.

Vol. IV.

LONDON:

PRINTED FOR VERNOR AND HOOD; JOHN WALKER ; CUTHELL
AND MARTIN; W. J. AND J. RICHARDSON; LONGMAN
AND REES; R. LEA; AND J. AND A. ARCH.

J. Swan, printer, Angel Street, Newgate Street.

1804.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

GUARDIAN.

« הקודםהמשך »