חיי יוסף

כריכה קדמית
יד יצחק בן־צבי, 2007 - 191 עמודים
חיי יוסף הוא מעין אוטוביוגרפיה של ההיסטוריון היהודי החשוב ביותר של תקופת הבית השני, מי שהיה יוסף בן מתתיהו איש ירושלים במחצית הראשונה של חייו ופלאוויוס יוספוס איש רומא במחציתם השנייה. המידע בפרקיו הראשונים של הספר, על משפחתו ועל ימי נעוריו של ההיסטוריון, ובכל זה התנסותו אצל הכתות היהודיות ושליחותו הדיפלומטית לרומא, והפרטים שהוא מוסר, בפרקיו האחרונים, על עשרות שנותיו ברומא ויחסיו עם הקיסרים הפלאוויים - כל אלה אין כדוגמתם בספריו העיקריים או במקום אחר.מידע זה חשוב לכל המעוניין להעריך את דמותו של ההיסטוריון ולבחון את כתביו לאור רקעו, מושגיו, מגמותיו והתנאים שעבד בהם. ואילו חלק הארי של הספר עוסק בפרשה ההיסטורית הגורלית בחיי יוספוס, זו שבעטייה עבר מירושלים לרומא - ימי היותו מפקד הגליל בשנה הראשונה של המרד הגדול ברומאים, עד שהיה לשבוי של אספסיאנוס עם נפילת יודפת בקיץ של שנת 67.

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
15
חלק 3
21

15 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי