פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו

כריכה קדמית
Open University of Israel, 1990 - 323 עמודים
ביחידות לימוד אלו יש כוונה להבין בית פירוט, כיצד ולפי אלו עקרונות הסתייע רש"י בפרשנות חז"ל שבמדרשים בבואו לפרש את התורה.קודם לכן יובהר מה בין פשוטו של מקרא למדרשו.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי