הערוך... ומסף הערוך... והוספנו...ספר המערך... וספר הפלאה שבערכין

כריכה קדמית
Sperling, 1857
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי