תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]

LONDON:
Printed for JACOB TONS ON at Shakespear's-Head over against
Katharine-Street in the Strand, and John BARBER upon

Lambeth-Hill. MDCCXVIII.

« הקודםהמשך »