תמונות בעמוד
PDF
ePub

Essays on physiognomy

Johann Caspar Lavater, Thomas Holcroft

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »