תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE ALDINE EDITION

OF THE BRITISH

POETS

THE POEMS OF MATTHEW PRIOR

IN TWO VOLUMES

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »