תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[blocks in formation]

AN ESSAY ON HIS LIFE AND GENIUS,
BY ARTHUR MURPHY, Esq.

VOLUME THE NINTH.

LONDON:
Printed for T. Longman, B. White and Son, B. Law, J. Douley, H. Baldwin,

T. Robson, J. Johnson, C. Dilly, T. Vernor, G. G. J. and J. Robinton,
T. Cadell, T. Nichols, R. Baldwin, N. Conant, P. Elmsy, F. and c.
Rivington, T. Payne, w. Goldsmith, R. Faulder, Leigh and Sotheby,
G. Nicol, J. Murray, A. Strahan, W. Lowndes, T. Evans, W. Beni,
S. Hayes, G. and T. Wilkie, T. and J. Egerton, W. Fox, P. M'Queen,
Ogilvie and Speare, Darton and Harvey, G. and C. Kearney, W. Millar,

B. C. Collins, and E. Newbery.

M DCC XCII.

« הקודםהמשך »