תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

WHITTAKER & CO. AVE-MARIA LANE; SIMPKIN, MARSHALL, & CO.
STATIONERS' COURT; TALBOYS, OXFORD ; DEIGHTON,
CAMBRIDGE; OLIVER & BOYD, EDINBURGH ;

CUMMING, DUBLIN ;
AND T. WARDLE, PHILADELPHIA.

MDCCCXXXI.

« הקודםהמשך »