תמונות בעמוד
PDF
ePub

|

[ocr errors][ocr errors]

ON THE

GOSPEL OF ST. MATTHEW';

DELIVERED IN THE

PARISH CHURCH OF ST. JAMES,

WESTMINSTER,

IN THE YEARS 1798, 1799, 1800, AND 1801.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

PRINTED FOR T. CADELL, JUN. AND W. DAVIES, STRANO;

T. PAYNE, MEWS-GATE; AND
F. AND C. RIVINGTON, st. PAUL'S CHURCHI-YARD.

1802

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »