תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE 10:1 YORK PUBLIC LIDRARY

61706.

ASTOR LENOX AND TILDIN FUI DATICS

R 1022 L

ANNALIUM

PARS POSTERIOR,

IN QUA,

PRÆTER MACCABAICAM

ET

NOVI TESTAMENTI HISTORIAM,

IMPERII ROMANORUM CÆSARUM

SUB CAIO JULIO ET OCTAVIANO ORTUS, RERUMQUE IN ASIA ET ÆGYPTO GESTARUM CONTINETUR

CHRONICON:

AB

ANTIOCHI EPIPHANIS REGNI EXORDIO, USQUE AD IMPERII VESPASIANI INITIA ATQUE EXTREMUM TEMPLI ET REIPUBLICÆ JUDAICÆ

EXCIDIUM, DEDUCTUM.

JACOBO USSERIO ARMACHANO

DIGESTORE.

LONDINI.

1654.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »