תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]
[graphic]

THE

BRITISH ESSAYISTS;

WITH

PREFACES,

HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL,

BY

ALEXANDER CHALMERS, F. S. A.

en concessances

VOL. XI.

LONDON:
PRINTED FOR J. JOHNSON ; J. NICHOLS AND SON ; R. BALDWIN;

P. AND C. RIVINGTON; W. OTRIDGE AND SON ; w. J. AND J.
RICHARDSON; A. STRAHAN; R. PAULDER; G. AND W. NICHOL;
'T. PAYNE; G. ROBINSON; W. LOWNDES; WILKIE AND ROBINSON;
SCATCHERD AND LETTERMAN; J. WALKER ; CUTHELL AND MAR-
TIN; VERNOR, HOOD, AND SHARPE; R. LEA ; DARTON AND HAR-
VEY; J. NUNN; LACKINGTON AND CO. ; CLARKE AND SON ; G.
KEARSLEY ; C. LAW; J. WHITE ; LONGMAN, HURST, REES, AND
ORME; CADELL AND DAVIES ; LANE AND NEWMAN; H. D. sy-
MONDS; J. BARKER; WYNNE AND CO.; POTE AND CO.; J.
CARPENTER; W. MILLER ; J. AND A. ARCH; s. BAGSTER; T.
BOOSEY ; R. PHENEY ; R. FLOYER; J. MURRAY ; R. HIGHLEY ;
BLACK, PARRY, AND KINGSBURY ; J. HARDING, R. H. EVANS ;
J. MAWMAN; J. BOOKER'; J. ASPERNE; J. HARRIS; WILLIAMS
AND SMITH ; H. EBERS; AND W. CREECH, EDINBURGH,

« הקודםהמשך »