תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

THE

LIVES

OF THE

ENGLISH POETS:

AND

A CRITICISM

ON THEIR

WORKS.

BY SAMUEL JOHNSON..

LONDON:

PRINTED FOR R. DODSLEY, PALL-MALL,

MDCCXCV.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »