הקולנוע הישראלי: מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג, כרך 1

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2005 - 290 עמודים
"ניתוח הסרטים שבספר (כמו צבר, סאלח שבתי, חור בלבנה, הבית ברחוב שלוש, מסע אלונקות, מאחורי הסורגים) ממזג קריאה היסטורית עם גישה תיאורטית חדשנית לזמנה; והדיונים שבו - כמו שאלת הגיאוגרפיה המדומיינת של פלסטין/ישראל בשיח הציוני, דיוקן הצבר והגלות על רקע הנהייה מערבה, או סוגיית ייצוג המזרחים בהקשרה האוריינטליסטי - מתכתבים עם המחשבה האנטי-קולוניאלית ועם אסתטיקות התנגדותיות. הספר, שהפך זה מכבר לקלאסי, עורר עם פרסומו ויכוח ציבורי נסער, ותרם לעיצובו של סדר יום חדש עבור הדיון הביקורתי בעברית." -- כריכה אחורית
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
40
חלק 2
44
חלק 3
58
חלק 4
120
חלק 5
134
חלק 6
138
חלק 7
140
חלק 8
164
חלק 9
166
חלק 10
168
חלק 11
195
חלק 12
213
חלק 13
222
חלק 14
252
חלק 15
259
חלק 16
290

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

24 אינה עונה אולם אור אורי אורי זוהר אותה אותו אותם אחד אחת איור אינו אינם אירופה אלא אלו אנו אפוא אפילו ארץ ארץ ישראל אשכנזים באופן באורח בדרך בה בו בידי ביותר ביחס ביטוי בכך במובן במיוחד במסגרת בני בניגוד בסרט בעוד בפלסטין בשנות בשנת בתפקיד גולן דבר דמות דן האישיים הארץ הדמויות החדש החלוצים היהודי הייתה הלאומיים־ההרואיים המאה המדינה המזרח המזרחים המלחמה הנודד הנרטיב הספר הסרט הסרטים העבודה העברית העולם העולם השלישי הערבים הפלסטינים הפרוטגוניסטים הצבר הצופה הציונות הקולנוע הישראלי הראשון הרי השישים התרבות ואילו ואת ובין והן ועל ושל זוהר חור בלבנה חיים חלק ידי יהודים יותר ירושלים ישראל כאילו כאשר כלל כלפי כן כפי לו למשל לעתים מלחמת מן מספר מעין נגד ניתן סאלח שבתי סרט סרטו סרטי הבורקס סרטים עברית עודד עודד הנודד עמ ערבי ערבים ערבית פורטונה פלסטינים צבר קולנוע קרובות ראו שבה שבו שהוא שהיא שהם שלא שנות שנות השישים שני תל אביב

מידע ביבליוגרפי