תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

This Edition has been carefully revised, and slightly abridged,

changes of obsolete words.

with some

CONTENTS.

9

APR 30191431 1428

575

3 El

« הקודםהמשך »