תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][merged small]
[merged small][graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

OF

CHRISTIANITY.

BY

WILLIAM PALEY, D. D.

ARCHDEACON OF CARLISLE.

WITH

A LIFE OF THE AUTHOR.

NEW-YORK:

PUBLISHED BY S. KING, 136 WILLIAM-STREET..

1824.

Jobpstone and Van Norden, Printas.

« הקודםהמשך »