תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1

[blocks in formation]

LONDON:
PRINTED FOR BLACK, YOUNG, AND YOUNG,

FOREIGN BOOKSELLERS,
TAVISTOCK-STREET, COVENT-GARDEN,

1822.

« הקודםהמשך »