העברית בתלמוד הבבלי: על פי כתבי היד של מסכת פסחים

כריכה קדמית
ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, 1993 - 343 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
18
חלק 3
24

9 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי