מקרו-כלכלה ב

כריכה קדמית
Open University of Israel, 1983 - 12 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
31
חלק 3
39
חלק 4
42
חלק 5
46
חלק 6
64
חלק 7
66
חלק 8
94
חלק 9
111
חלק 10
112

מונחים וביטויים נפוצים

אבטלה אזי אחד אינה אינו אינטנסיביים אנדוגני אנו אפוא אפשר באופן בטווח בכל במודל במונחים במלאי במקרה בנקודה בסעיף בפרק ברור בשער בתקופה בתרשים גדל גדלים האוכלוסייה האם הארור הביקוש הביקוש המצרפי הגידול הדיון ההון במשק ההשקעה במשק הון הטווח הארוך הטווח הקצר היחידה היעילות השולית המודל המחירים הממשלתית המערכת המשוואות המשק המשתנים המתואר הנוכחי הניתוח העבודה העקומה 15 העקומות הפירמה הפירמות הפרוייקטים הצמיחה הקודמות הרחבה השולית של מלאי התוצר התצרוכת ואולם ולכן ומכאן ומלאי ושער זמן יותר ייצור ישראל כאשר כזה כלומר כמות כן כפי לבין לגבי לכך למלאי למשל מאחר מודל מוניטארית מלאה מלאי ההון הרצוי מלאי ההון לנפש מלאי ההון לעובד מן מצב משוואה משתנה מתוך נמצא נניח נקודת נתון על־ידי על־פי עתה פונקציה פונקציית ההשקעה פונקציית הייצור פתרון צמיחה כלכלית קטן קיים שאלה שבו שבין שווה שיווי שיווי־המשקל של הטווח שינוי שיעור שכן שער הריבית תעסוקה מלאה

מידע ביבליוגרפי