מקרו-כלכלה ב

כריכה קדמית
Open University of Israel, 1985 - 12 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
10
חלק 3
13
חלק 4
49
חלק 5
65
חלק 6
68
חלק 7
89
חלק 8
94
חלק 9
110
חלק 10
121

מונחים וביטויים נפוצים

אזי אחד אינו אינטנסיביים אנו אפוא אפשר באופן בטווח ביחידה ביחידות בכל במודל במונחים במלאי במקרה בנקודה בסעיף בפרק ברור בשער בתקופה בתרשים גדל גדלים האוכלוסייה האם הביקוש הגידול הדיון ההשקעה ההשקעה במשק הון הטווח הארוך הטווח הבינוני הטווח הקצר היעילות השולית הכסף המודל המחירים הממשלתית המערכת המשוואות המשק המשקל של הטווח המשתנים המתואר הנוכחי הניתוח העבודה העקומה העקומות הפירמה הפירמות הפרוייקטים הצמיחה הקודמות הרחבה השולית של מלאי התוצר התצרוכת ואולם וכלפי ולכן ומכאן ומלאי ושער זמן יותר ייצור ימינה כאשר כזה כלומר כמות כן כפי לבין לגבי לכך למלאי למשל מאחר מודל מוניטארית מלאה מלאי ההון במשק מלאי ההון הרצוי מלאי ההון למעשה מלאי ההון לנפש מלאי ההון לעובד מן מצב משוואה משקל משתנה מתוך נמצא נניח נקודת נתון על-ידי על-פי עתה פונקציה פונקציית פרוייקט פתרון קטן קיים שאלה שבו שבין שווה שיווי שיווי-המשקל של הטווח שינוי שיעור שכן שמלאי שער הריבית תהליך

מידע ביבליוגרפי