מגמות בחברה הישראלית, כרך 2

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2001 - 562 עמודים
ספר זה הוא אסופת מאמרים בת שני כרכים, המנסה לבחון מפרספקטיבה סוציולוגית- היסטורית היבטים מרכזיים בתהליך התהווה של החברה הישראלית, משלהי המאה ה - 19 עד לראשית המאה ה- 21. ניסיון זה הונחה על-ידי שתי מטרות. האחת, ניתוח מפורט של אירועים ותהליכים בתחומים שונים, שהיו להם השפעות משמעותיות על התפתחות המציאות של החברה הישראלית והמאפיינים העיקריים שלה. השנייה, בחינה של שתי מגמות מרכזיות, הקשורות זה בזו, בהיסטוריה של החברה הישראלית - עיצובה של זהות קולקטיבית משותפת והבנייתם של שסעים בין קבוצות חברתיות בתוכה. המאמרים בכרך זה מטפלים בנושאים הבאים: מאפייניה של החברה היישובית; התגבשותה של זהות קולקטיבית ישראלית-ציונית בתקופה היישוב; יחסי ערבים-יהודים בחברה הישראלית; העלייה וקליטתה; אי-שיוויון חברתי וכלכלי; כלכלה פוליטית וחברתית.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אולם אחד אחוזים אחת אירופה אלא אמנם אמצעי התקשורת ארץ ארץ ישראל אשכנזים באופן בארץ ישראל בבחירות בג"ץ בה בחברה הישראלית ביותר ביחס ביטוי בית המשפט בית המשפט העליון בכול בכך במיוחד במסגרת בקרב בשטחים בשנות בשנים בשנת בתחום בתי-ספר בתקופת האוכלוסייה הארץ הדתית הזהות החברה החל היהודית היישוב הייתה הלאומיות הליכוד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המדינה המזרחים הממשלה המפלגות העברית העולים העיתונות העלייה הערבי הפלסטינית הציבור הציונית הקולקטיבית הקמת הראשון השידור השלטון השנייה השנים השסע התנועה התרבות הפוליטית ואף ואת וכן ועל זכויות חברתית חוק חינוך חלק ידי יהודית יותר ירושלים כאשר כבר כוח כול כלפי כן כפי לבין לוח לימוד לכך למשל לעומת מאז מדינה מדיניות מדינת ישראל מזרחים מלחמת מלחמת ששת הימים מן מספר מערכת החינוך מפא"י מצד מתוך נוסף ניתן עיתונות עמ ערביי ישראל ערבים פוליטיים פי קבוצות ראו רבה שבו שבין שונות שונים שיעור שכן שלא שנות שני שנים שתי תהליך תוך תל אביב תלמידים תרבותית

מידע ביבליוגרפי