תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

CHISWICK: PRINTED BY C. WHITTINGHAM. SOLD BY CARPENTER AND SON; J. CARR; SHARPE AND HAILES; GALE, CURTIS, AND FENNER;

R. JENNINGS; AND J. MARTIN; LONDON.

1814.

9

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »