תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]

Dimock, (H.) Sermons, and Miscellaneous Observations. Lond. 1806.

4to. bds. Replete with learning, and a treasury of information.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »