תמונות בעמוד
PDF
ePub

73

3 ib.

3. ib.

3 ib.

[ocr errors]

3 ib.

E. 33

[ocr errors]

38

Chap. Verf. Part. Pag.
9 4 153

Amos.
10 3 87
II 4 153 Chap. Verf. Part. Pag.
12 3

87
liv

3 79
4. 153

6

3

ib.
13 4 :57

*7 3 73,79
14
ib.

9 3
18 4. 215

3

80
19 3
88

12
20

16

3 ib.
* it
I 4 183

1-17
t2
24

3 3 74,79
150,154

4 3 7479
4 154

3 74
5 4 155
7 4
150,155 viii

II
8 4 155
9 4 153

OBADIAH
II
4 150

I 31
1 2 599. 4 150,153

32
18 599. 4
IS1,157

14 194
170
20
26

JONAH.
4 134
32 1 31*

I
12 899. iv 8

4 193
9
197

4 ib.
10 I 15
II
I ib.

MICAM.
1 ib.
4: 196

vi IO
13
I 16

It $99. 3 ib.
14

I
4 196

NAH UM.
I 15
16 1 16,38

3

E. 51
I IS

7

33,34
11
4 14 135

Habi

17

[ocr errors]

E. 51

12

3 80

55,16

15

1

[ocr errors]

E. 56

[ocr errors]

39.40 xiii
4. 186

28

93

Chap. Verf. Part. Pag
HABAKKUK.

iii
16

33,34
iv
2

71
Chap. Verf, Part. Pag.

4 175
i

8 4 154
li
s

9
7 I
IO

2 ESDR AS
8 ib.
Hii
2 I

42 899. 4 194
16

XV

5 3 91
6 599. 3

ib.
ZEPHANIA H.

12 3

ib.

13 3 92
i
9 1 39

14 899. 3

92,93
15 4 154

38 3 102
ji
3 I 33

xvi
21

3

86
4 157,158

24 3 93
iii

18
I 33

I IS

29 899. I ib.
ZACHARIAH.

30 3
40

35
ii

5 4 155
9

TOBIT.
jii

E. ib.
iv

3
4 176

iv

13 3
14 4 177
vi
4 154

WISDOM.
4 ib.
ix

2 70
i

5 4 147
12 2 45 vii

14 4 142
X
II 4.193

27
* xi 16

xvii 18 4 193
xii

II
4 195,196 xviii

19
xiii 9

33
xiv

4 155,156 ECCLESIASTICUS.
12 2

11 6

4 155
MALACHIA.

7 4

ib.
iy

4 142
i
11

18

4

ib.
4 155 ix 9 599. 2

É. 43

78

o aww won

[ocr errors]

4 106

4 ib.


17

E. 59

47

12
22

29

[ocr errors]

49

53

7 $99.

36

19

1

tap., Verf. Part. Pag. Chap Verf. Part. Pag.

29
2
53
xxiv

4 131,152,
ii

IO
4 176

4 182 (182
I MACCABEES.

24 E.

29,50

4 160
j
37
125

9

69
2 MACCABE E S.

$2,33

4 206

E.
57 XXV

35 3

100
ib.

MARK
12 2 ib.

vi
MATTHEW.

42
E.

35
viii

IS 4 125
4
IŠS xi

22,23

4 142
4 3 77

24. 4

ib.
8

9
xiii

4 206
s I 22

3 81,111
32 3
77

3
TO 4 116

14

I

35
34 I I2

18 É.
31
4 143

I
32

4 Iso
26 E.
35

20

192.
162

35 E.

53
206 Xvi

17

142,144
4
126

E.

44
I 2
4 176

18

4 142,155
7

42
21

4

142
22

ib. i
:ii 37

47

78

25
3 82 ii

33
siv

3
4 205

133
Y 26

4 134
4 217 iv

3 77
х
19

15$
50,53;

18

ib.
3

29

163 :
1 3,11 xii

29

23
9
208

sr

I
11 4:16. 209

4

206
12

210
xvii

6
4

143
IS I 35
xxi

8
1 ib.

4

206
17
36

10
21 E. ib.

ib.

[ocr errors]

LUKE.

17

176

38

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3,11

73,81

[merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

4 III.

ib. HE

I 3r
4 171

180
!
19

18

4 153
1
PHILIPPIANS,

9,10 E.
19 3

-3 94
12

3 H
COLOSSIANS.

19 I

24 4
ů

9. 3
1 THESSALONIA
iv

15,17. E. 37
+3

J
5,6

204)
s
4
180

3

III

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I

J

[ocr errors]

4

[ocr errors]

Chap

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2.1

II

[ocr errors]

I

[ocr errors]

II

47

THESSALONIANS.

I PETER
zap:
Verf. Part. Pag.

Verf. Part. Pag.
E.
37
li

30
3
35 iv

17 I 26v
4 130
4

2 PETER.
117,158
7 4 127,210 li

114
8 4
203

191

25
9
161 ii

I

30
1o sgg. 3 103

16

¿I
16i.

7

34
4 113,208

3

98
301 12 4
113,213

8

34
*15
ib.

9

ib.
i

10

ib:
üi
1 TIMOTHY.

$99.74 157,159
3

i John.
4 159

ii

16 (
2 TIMOTHY.

2

43
44

3 73,75
I 2
ib:

18

113,121,
.26
45

4
1

4 113,120
23 4

113
ib.
liv

4

4 ib.
47

4 113,121
I

3
47.

19
5

46 x
HEBREWS.

14

S
II3

16

I
3.
32

s
4

18
18

sir
4 187

47
201
187

REVELATION.
A MES.

3 4

206
iv

4 177
9 ii

17
ib.

29
iii

28
3
ib.

12 E. 32
4 4 113

18

36
17

[ocr errors]

19

114

I

22

2

47

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »