תמונות בעמוד
PDF
ePub

1
$ 192

16

I

[ocr errors][merged small][ocr errors]

* XVI

190
i5.
191

4 192

4

4

Chap. Vers. Part. Pag
20

28
8

4 194
9

192
vit

51",

29
E.

3
3

1 29,32
s 1994 132
E.
3+

3
23
E.

6 fra
14
LIS 4

ib.
4 139
4

154,158
4 149

9
3
ib.

Jo
56

12
4 174

. 13
4 176

165,177
4 177

16
7
4
ib.

18
179,180

19
141

xvii
149

5
57,58

12
183

13
182

is
134

16
154,160 xviii

1899.
139

xix

1999.
S

159
112

139
199.4
139,160

î
160,161
16
4 149

17
E.
40

- 18
170,173

20
18
38

21
171

8
xiy
28,31

26

193
ib.
195
ib.

33

E.

4. “195

178

-17

[ocr errors]

4 197
4

ib.
4

ib.
4 145,191
4 149

136

11

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

197
ib.

36
200
ib.
205

4

[merged small][merged small][ocr errors]

198,199

4
4

ib.
203
ib.
198
25

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »